The Temple in Man

15/06/2009


The Temple in Man
R. A. Schwaller de Lubicz
Εκδ.: Inner Traditions, 1981
Τελικά η Αίγυπτος διέθετε την λεγόμενη “μαγική αρχιτεκτονική”;

Διαβάστε τον τρόπο με τον οποίο μεταλαμπαδεύτηκε η γνώση και ο ανώτερος συμβολισμός του ιερατείου στo ιερό του Luxor. Ονειρευτείτε μαζί με τους αρχαίους Θεούς…

0 comments:

Post a comment